VCinvest Václav J. ČERVENÝ

***** Truth, Love & Friendship ******

VCinvest Václav J. ČERVENÝ

***** Truth, Love & Friendship ******


Thomas Dyntar Distillery

 

"Whisky není jen alkoholický nápoj. Je to pití, které má svou kulturu, historii a potřebuje mít stylové místo, aby si ji člověk mohl vychutnat a užít.", říká distillery master Tomáš Dyntar o své třebíčské whisky