905 .Výročí založení templářského řádu.

16.01.2024

Řád templářů

(francouzsky Ordre du Temple, latinsky Ordo militum Templariorum),

celým názvem Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu (latinsky Pauperes

commilitones Christi templique Salomonici),

byl jeden z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku.

S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat pouze konkurenční Řád johanitů nebo Řád

německých rytířů. Obecně se používají pojmenování templářský řád, templářští

rytíři, rytíři templu, či jen templáři (Templiers).

Templářské sklepy v Čejkovice, vinařské družstvo

Vína na počest templářských velmistrů.

Kříž znamená pokoru, věrnost a oběť.

Štít chrání to, co je vzácné a křehké.

Svět žil ve dvanáctém a třináctém století křížovými výpravami.

Z tohoto zápasu se zrodil tajemný řád templářských rytířů.

Byli nábožní a bojovníci v jednom.

Měli přísnou disciplínu, bohatý duchovní život a svou vlastní moc a slávu

rychle rostly.

Jejich řád byl původně vytvořen na ochranu poutníků putujících do Svaté země.

Po staletí toužili snílci a dobrodruzi objevit svatý grál, který by jim přinesl nesmrtelnost.

Říká se, že ho střežili Templáři.

První písemná zmínka o jejich činnosti v Čejkovicích pochází z roku 1248.

Zde vybudovali tvrz a prostorné vinné sklepy, které v Čechách nemají obdoby.

S nimi začala v těchto oblastech nová éra pěstování révy vinné.

Bohatství a vliv templářů však nedal spát evropským panovníkům.

Na počátku 14. století řád nemilosrdně rozdrtil francouzský král Filip IV. Sličný

Statky v Čejkovicích připadly pánům z Lipé, poté je drželi rod Vítkovců,

Jezuité a Habsburkové.

V roce 1936 bylo založeno první vinařské družstvo, které sdružilo desítky

vlastníků zdejších vinic.

Od roku 1992 je nástupcem společnosti Templařske sklepy

Čejkovice, vinařské družstvo.

Saint Croix Sekt DEMI ROSÉ CHARMAT Polosuché

Sekt zasvěcený templářskému velmistru

Williamu de Beauje

(1273 – 1291).

Tento atraktivní růžový sekt nás potěší lososově růžovou barvou s podtónem cibulové slupky.

Vůně je tvořena ideální harmonií maliny a kandovaného ovoce. Tato sekta je

složený z vyvážené kombinace odrůd Cabernet Sauvignon a Merlot,

které přispívají k chuti

kořenitost bílého rybízu a sladkost přezrálých malin.

Sekt doporučujeme podávat ke šlehačkovým dezertům na rodinných oslavách a neváhejte ho vyzkoušet v kombinaci se sušenou parmskou šunkou.

Sekt Saint Croix DEMI SEC CHARMAT Polosuché

sekt zasvěcený předposlednímu velmistru templářů Theobaldu de Gaudinovi

(1291 – 1293).

Jiskřivá světle žlutá barva a intenzivní perlení jemných bublinek.

Sladká vůně přezrálého žlutého ovoce se přirozeně snoubí se sladkou vůní sladkostí.

Chuť je sladká, plná s dlouhou dochutí, tvořenou tunou přezrálých hroznů odrůdy

Chardonnay příjemně sladěné se svěžími kyselinami rulandského bílého.

Sekt doporučujeme podávat k ovocným salátům a jahodovým dezertům, ale svým charakterem je vhodný pro slavnostní příležitosti.

Saint Croix Sekt BRUT CHARMAT Suchý

Šumivé víno věnované poslednímu templářskému velmistru Jacquesu de Molay

(vládl 1293 – 1314).

Tento rytíř zemřel upálením po ukončení procesu vyvolaném Filipem IV.

Sličným a papež Klement V.

Tento sekt potěší svou bledě zelenožlutou barvou

a jemným dlouhotrvajícím závěrem s perletí.

Ve vůni dominuje medově nasládlý tón přezrálého ovoce a lískových oříšků.

Chuť nás upoutá rafinovanou a ostrou svěžestí s jemnou dochutí zeleného jablka v harmonické dochuti. Jasně však vidíme dominantní mládí Chardonnay doplněné solidní kyselinkou Rulandského gallu.

Sekt doporučujeme podávat jako aperitiv při slavnostních příležitostech a oslavách. Doplňuje například kaviár nebo mořské speciality.

zdroj: Templářské sklepy Čejkovice

https://www.templarske-sklepy.cz/

Hrad Bezděz

Templářský palác na II. hradním nádvoří

Samotný palác byl podle různých stavebně-historických průzkumů vystavěn až ve druhé etapě stavby hradu v 70. letech 13. století. Označujeme ho společně s purkrabským palácem jako stavebně pokročilejší a vyspělejší stavbu. Provedený stavební rozbor dokládá podněty okruhu hessenského a také to, že stavbou byla pověřena Královská stavební huť působící na dvoře Přemysla Otakara II. Hrad bezdězský, jak historik Jan F. Beckovský a kronikář Václav Hájek vypravují, měl Václav II. popustiti Templářům, kteří prý na Bezdězi zadní část hradu za velikou věží vystavěli.

Za podklad této domněnky považovali prvního převora Templářů Petra Berky z Dubé a Lipého, který do Čech řád Templářů uvedl.

zdroj: Státní hrad Bezděz.

https://www.hrad-bezdez.cz/cs

Zámek Pohled

Bývalý klášter cisterciaček, přestavěný na zámek, při pravém břehu Sázavy je nejvýznamnější památkou obce Pohled. Byl založen v roce 1256 šlechtičnami z rodu Vítkovců a podřízen opatství Sedlec. Zakladatelky kláštera, sestry Uta, Ludmila a Kateřina, klášter nazvaly Der lieben Frauen Tal (Údolí blahoslavené Panny Marie), ve zkrácené verzi Frauental (česky též Údolí panen).

Za vlády Oty Braniborského byl klášter vydrancován vojskem a až do roku 1300 pustý. Roku 1329 klášter vyhořel a následujících 22 let pustý, v letech 1422 a 1424 jej vyplenili husité. Podle místní legendy zemřeli Jan Žižka a další husité po otráveném jídle od zdejších jeptišek, které se tak mstily za své předchozí hromadné znásilnění. Ve druhé polovině 15. století byl klášter obnoven, roku 1639 jej vydrancovali Švédové, v letech 1652-1690 byl přestavěn, roku 1782 byl v rámci josefinských reforem zrušen a v Pohledu byla zřízena farnost, poté klášter sloužil ještě 10 let karmelitánkám. Protože o koupi zkonfiskovaného kláštera nebyl zájem, byl pronajat Joštovi z Jihlavy jako továrna na sukna.

Roku 1807 koupil panství Josef, hrabě z Unwerthu, a přestavěl na zámek.Roku 1822 odkázal panství synovci Eugenu Sylva Tarouccovi, který jej později prodal. Roku 1864 hrabě Eugen Unwerth zámek prodal hraběnce Klotildě Clam-Gallasové z Dietrichsteina. Její dcera, hraběnka Festetičová, obývala zámek až do začátku druhé světové války. V roce 1945 přešel znárodněný zámek na Národní pozemkový fond v Praze, zámek připadl od 21. září 1949 na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství za odhadní cenu obci (inventář byl rozvezen jinam pro muzejní účely a obec jej od 80. let využívala jako školu.

V roce 2012 pak celý areál přešel na nového majitele a začíná se tak další kapitola v historii zámku...

https://www.zamekpohled.cz/