Sportovní aktivity

OKINAWA KARATE A KOBUDO LIBEREC

 OKINAWA KARATE A KOBUDO LIBEREC

je zaměřena na výuku karate v jeho původní nezměněné podobě.

Jsme součástí organizace Federation International OKINAWA DENTO SHIDOKAN KARATE a KOBUJUTSU, se sídlen v Yaese-cho, prefektuře Okinawa, Japonsko, která následuje v přímé linii učení Okinawských velmistrů Anka Itosu, Chochina Chibany, Katsuya Miyahiry.

Karate původem z Okinawy bylo od dávných dob cvičeno pro obranu místních obyvatel a techniky byly předávány z mistrů na své následovníky tak, aby byli schopni obrany proti okupaci a válce.

Původní systém Karate, nazývaný v té době ještě SHURI-TE se vyučoval společně se znalostmi boje se zbraněmi nyní nazývaný KOBUDO.

Naše škola následuje původní cestu starých mistrů nejenom po technické stránce, ale i po stránce rozvoje duchovních hodnot každého člověka.

SHORIN RYU KARATE

Karate vzniklo na Okinawě, která je největším ostrovem souostroví Ryukyu. Byl to produkt starověké okinawské kultury. Centrem království RyuKyu byl hrad Shuri.

ShuriTe (nyní nazývané Okinawa Shorin-Ryu) se stalo předním stylem karate.

Okinawa Shorin-Ryu je nejstarší bojový styl karate. Její zakladatel Velmistr Sokon Matsumura byl jediným člověkem v historii karate, kterému král Ryukyu dynastie udělil čestný titul "Bushi". Sokon "Bushi" Matsumura nazval svůj bojový styl ShuriTe.

Velmistr Anko Itosu, (přímý žák Bushi Matsumury) dal stylu jeho současnou výukovou formu. Anko Itosu nazývaný též "Genius karate" jako první zavedl výuku karate také do škol (1901). Byl tvůrcem nejoblíbenější kata Pinan (též v Japonském karate nazývané Heian). Jeho nástupce Choshin Chibana změnil v roce 1933 jméno ShuriTe na Okinawa Shorin-Ryu a založil první Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Association (1948).

Velmistr Choshin Chibana byl první karatista s hodností 10. dan. (desátý černý pás) Za svůj přínos Shorin-Ryu Karate byl oceněn japonským císařem Hirohitou. Nástupcem Velmistra Chibany po jeho smrti se stal Katsuya Miyahira, který školu pojmenoval SHIDOKAN. V roce 2010 po smrti Velmistra Miyahiry školu společně převzali Velmistr Seiyu Nakamura (10.dan) a Velmistr Dick Kevork (9.Dan).

Naše škola je součástí SHIDOKANu a je v přímé linii pokračovatelem stylu Okinawa Shorin-ryu karate. Jejím účelem je zachovat tradici a předat umění a učení Velmistrů školy v původní podobě tak, jak bylo po dlouhá staletí vyučováno.

KOCHINDA KOBUDO

Kochinda Kobudo, ve skutečnosti nazývaná Kochinda Kobujutsu, je jednou z nejstarších škol na Okinawě.

Je historickým faktem, že strážci královského paláce Shuri byli vycvičeni v Kobujutsu z Kochindy.

Hlavní zbraně jsou: Bo: Dlouhá tyč - Eku: Veslo - Yari: Kopí - The Sai: Trojzubec - Tonkwa: Tonfa - Timbei: Štít

Všechny Kata jsou originální a nikdy nebyly upraveny ani personalizovány žádným současným mistrem.

SPORTOVNÍ KARATE

Jednou z doplňkových aktivit, kterou se zabýváme je i Sportovní karate. Přesto, že se spíše věnujeme tradiční formě, část našich studentů se chce více věnovat i estetickým, atletickým a rychlostních dovednostem. Pro tuto malou skupinu máme vyčleněné zvlášť hodiny sportovního karate.

Účastníme se různých sparing campů, regionálních, celorepublikových, evropských i mezinárodních turnajů, kde patříme vždy mezi velmi úspěšné týmy.

Jsme také členem ČSKe a soutěžíme mimo jiné i podle pravidel WKF které je zařazeno mezi Olympijské sporty.

Spolupracujeme na filmových projektech

U nás to vše začíná u tréninků v našem Dojo, přes speciální tréninky společně s filmovými kaskadéry, zkoušky a další přípravy až nakonec po samotné natáčení.

Součástí přípravy jsou kondiční tréninky, protahovací cvičení, gymnastická příprava, tak trochu i herecká příprava, orientace v prostoru a mnohé další.

Filmaři pro nás připravují i kaskadérské kurzy, kde máme možnost pod vedením profesionálů zdokonalovat své technické a fyzické dovednosti.

Samotné natáčení je pak už jen třešničkou na dortu.

KYUSHO

Každý, kdo se věnuje bojovým uměním se setkává s pojmy jako citlivý nebo vitální bod. A to jsou právě body které studuje Kyusho Jutsu. Jsou to body na lidském těle, které jsou citlivé a bolestivé na tlak nebo úder.

Počátky Kyusho Jutsu jsou ve staré Číně, odkud bylo toto umění přeneseno na Okinawu. Dříve v historii byla tato znalost předávána pouze pokračovatelům stylu a byla přísně střeženým tajemstvím školy. Někteří naši studenti mají již dnes možnost studovat s námi toto umění a rozšiřovat si obzory a to nejen v karate. Kyusho Jutsu má také velmi blízko k čínské tradiční medicíně, akupunktuře a dalším uměním jako je práce s Ki nebo Ch'i znalostmi anatomie a mnohé další.